ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纪-, *纪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纪, jì, ㄐㄧˋ] discipline, age; period, era; record, annal
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 584

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
[jì niàn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to commemorate; to remember, #2,802 [Add to Longdo]
[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #4,112 [Add to Longdo]
[nián jì, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] age, #4,460 [Add to Longdo]
[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, / ] discipline, #5,528 [Add to Longdo]
[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] broker; middleman; agent; manager, #7,217 [Add to Longdo]
[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] to manage (a business); manager; broker, #7,310 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji, #7,702 [Add to Longdo]
世界[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record, #10,703 [Add to Longdo]
[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, / ] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle, #11,027 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How very impolite of the 20th century to wake up the children.[CN] 这二十世一到就 把孩子吵醒真不懂礼貌 Cavalcade (1933)
It gives me great pleasure to present you with this magnificent prize, a souvenir of Uncle George and His Merry, Merry Men.[CN] 我很高兴地把这个 漂亮的奖品颁发给你 乔治舅舅的念品, 还有他的爱 Cavalcade (1933)
A memento.[CN] 念照 Rest Stop: Don't Look Back (2008)
In those memorable days, the city lived together with the rebellious battleship.[CN] 在那些值得念的日子里 城市与起义的战舰同舟共济 Battleship Potemkin (1925)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象征和平与繁荣的念碑 City Lights (1931)
Hiroki.[CN] 浩 The Place Promised in Our Early Days (2004)
A bicycle seat is a little hard on Lady Godiva's historical background.[CN] 让戈蒂娃骑单车是有点穿越了 (戈蒂娃为11世英国贵妇) Design for Living (1933)
But each of us must one day face an awful question that is echoing down through the ages.[CN] 但是我们每一个人 将来都必须面临一个 多少世以来没有 解决的大问题 Cavalcade (1933)
He's older than you are.[CN] 什么这种家伙 这位大哥不但年比你大 Episode #1.5 (2004)
That's a cheerful thought for the new century.[CN] 就是对新世的美好憧憬啊 Cavalcade (1933)
Discipline.[CN]  Like Stars on Earth (2007)
Mr. Gilmore![CN] 先生! Happy Gilmore (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top