ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纟-, *纟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纟, sī, ] silk; thread
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A twisted strand of silk; see 糸
[经, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 62
[给, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 180
[结, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 236
[统, tǒng, ㄊㄨㄥˇ] to govern, to command; to gather, to unite
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  充 [chōng, ㄔㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 264
[组, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 358
[级, jí, ㄐㄧˊ] level, rank; class, grade
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  及 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 415
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 424
线[线, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 430
[红, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 502

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top