ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -總-, *總*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[總, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  悤 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6258

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case, #309 [Add to Longdo]
总是[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ, / ] always, #876 [Add to Longdo]
总统[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country), #1,391 [Add to Longdo]
总结[zǒng jié, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; summary; resume, #1,980 [Add to Longdo]
总体[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] completely; totally; total; entire; overall, #2,140 [Add to Longdo]
总理[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] premier; prime minister, #2,217 [Add to Longdo]
总经理[zǒng jīng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] general manager, #2,504 [Add to Longdo]
总额[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]
总量[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] total; overall amount, #3,491 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top