ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緩和

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緩和-, *緩和*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓和[huǎn hé, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄜˊ, / ] to ease (tension); to alleviate; to moderate; to allay; to make more mild, #10,269 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]
緩和振動[かんわしんどう, kanwashindou] (n) relaxation oscillation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制緩和が大きなポイントとなると考えられる。
Gas is a little cheaper with self-service now that deregulation is kicking in.規制緩和が進んで、セルフサービスのガソリン給油は値段が少し安くなった。
Credit relaxation is considered necessary to shore up business.景気を支えるために金融緩和が必要と考えられている。
The bank rate cut is expected to relieve the sever financial squeeze that has hit industry.公定歩合の引き下げは産業界を苦しめてきた厳しい金融逼迫を緩和するだろうと期待されている。
Therefore, they cannot catalyze deregulation without "external pressure".今後は、新事業創造による経済の活性化という観点から、国民のコンセンサスに基づいた早急な内圧型規制緩和が推進されなければなるまい。
The supply-demand balance is relaxing.需給関係が緩和している。
The President's speech was calculated to ease world tensions.大統領の演説は世界の緊張緩和を意図したものだった。
Frictions between Japan and the U.S. are easing up for a change.日米間の摩擦は緩和の方向に向かっています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩和[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top