ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緒-, *緒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[緒, xù, ㄒㄩˋ] mental state; thread, clue
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7376

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, / ] beginnings; clues; mental state; thread, #29,660 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, / ] train of thought; emotional state; mood; feeling, #13,170 [Add to Longdo]
光绪[Guāng xù, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ, / ] reign name of penultimate Qing emperor Guangxu or Guang-hsu (1875-1908), #18,347 [Add to Longdo]
就绪[jiù xù, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ, / ] ready; in order, #18,977 [Add to Longdo]
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] emotional; sentimental, #23,725 [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads, #26,007 [Add to Longdo]
心绪[xīn xù, ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ, / ] state of mind; mood, #29,975 [Add to Longdo]
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy, #55,203 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[お, o] (n) cord; strap; thong; (P) [Add to Longdo]
に就く;につく[しょにつく, shonitsuku] (exp,v5k) to be started; to get underway [Add to Longdo]
[しょげん;ちょげん, shogen ; chogen] (n) foreword; preface [Add to Longdo]
[しょさく, shosaku] (n) various works [Add to Longdo]
[しょせん(P);ちょせん, shosen (P); chosen] (n) beginning of hostilities; beginning of competition; (P) [Add to Longdo]
締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag) [Add to Longdo]
[しょろん;ちょろん, shoron ; choron] (n) introduction; preface [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I join you?" "Why not?"「一にいいかい」「もちろんいいとも」
"May I go with you?" "By all means."「一に行ってもいいですか」「どうぞ」
He said, "Come with us."「私達と一に来なさい」と彼は言った。
Why don't we share a room?1つの部屋に一に住まないか。
He's (like) a different person when he's drunk. I don't like to drink with him.あいつ酔うと人が変わるから一に飲みたくないんだよ。
He will go swimming, whether you go with him or stay at home.あなたが彼と一に行こうが家に残っていようが、彼は泳ぎに行くだろう。
I enjoyed your company very much.あなたと一でとても楽しかった。
I'm the one who wants to be with you.あなたと一にいたいのは私だ。
I really enjoyed your company.あなたと一にいて楽しかった。
It's a lot of fun to be with you.あなたと一にいるととても楽しいわ。 [F]
I want to go with you.あなたと一に行きたい。
Had I better go with you?あなたと一に行くほうがいいですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょ, sho] Schnur, Strick, Riemen [Add to Longdo]
[しょ, sho] BEGINN [Add to Longdo]
[しょせん, shosen] Kriegsbeginn [Add to Longdo]
[しょろん, shoron] Einleitung, Einfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top