ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -給-, *給*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[給, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6340

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle), #51 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] to supply; provide, #51 [Add to Longdo]
给予[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect), #1,499 [Add to Longdo]
送给[sòng gěi, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ, / ] to send; to give as a present, #3,136 [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
留给[liú gěi, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ, / ] to set aside for, #5,945 [Add to Longdo]
献给[xiàn gěi, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ, / ] present to; offer to, #9,556 [Add to Longdo]
写给[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb, #12,669 [Add to Longdo]
补给[bǔ jǐ, ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ, / ] supply, #16,135 [Add to Longdo]
借给[jiè gěi, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄟˇ, / ] to lend to sb, #16,839 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうりょう, kyuuryou] (n) เงินเดือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
与体系[きゅうよたいけい, kyuuyotaikei] (n) โครงสร้างเงินเดือน รูปแบบเงินเดือน
[きゅうよ, kyuuyo] (n) เงินเดือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense [Add to Longdo]
う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish [Add to Longdo]
[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) feeding (an animal) [Add to Longdo]
[きゅうき, kyuuki] (n) air supply; aeration [Add to Longdo]
[きゅうきん, kyuukin] (n) (one's) pay; wages [Add to Longdo]
金相撲[きゅうきんずもう, kyuukinzumou] (n) match that determines if a rikishi will have more wins than losses [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きゅうげん, kyuugen] (n) supply source [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll see to it that you have a raise after the first year.1年たったらあなたが昇するように取り計らいましょう。
After spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.3週間仕事を捜して、やっと料のよい仕事を見つけた。
The salary will be raised from April.4月から料があがる。
Our rates increased in April.4月に料があがりました。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に比例して料が払われます。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら料を支払うかは、あなたの腕次第ですね。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの与は一定の基本に販売手数料が加算されます。
Is your salary keeping up with inflation?あなたの料はインフレに追いつきますか。
Is your salary adequate to support your family?あなたの料は家族を養うのに十分ですか。
What are you going to do with your first pay?あなたの初めての料をどうするつもりですか。
You are richer than I am because your pay is double my pay.あなたは料が私の2倍なので、私よりもお金持ちです。
Are you content with your present salary?あなたは現在の料に満足していますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きゅうそう, kyuusou] feed [Add to Longdo]
電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] versorgen [Add to Longdo]
[きゅうよ, kyuuyo] Versorgung [Add to Longdo]
[きゅうりょう, kyuuryou] Gehalt [Add to Longdo]
[きゅうすい, kyuusui] Wasserversorgung [Add to Longdo]
水栓[きゅうすいせん, kyuusuisen] Hydrant, Wasserhahn [Add to Longdo]
油所[きゅうゆじょ, kyuuyujo] Tankstelle [Add to Longdo]
油所[きゅうゆじょ, kyuuyujo] Tankstelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top