ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結成

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結成-, *結成*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结成[jié chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ, / ] to form; to forge (alliances etc), #11,926 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結成[けっせい, kessei] (vi) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง , สร้างขึ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
結成[けっせい, kessei] (n,vs) formation; combination; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.さらに、お年寄りが互いに交流し、アメリカの生活の中で何時までも積極的に参加していられるように、多くの団体が結成されている。
A new team was formed in order to take part in the boat race.ボート競技に参加する為に新チームが結成された。
They have formed their own nationwide association, the American Association of Retired Persons.彼らは、アメリカ退職者協会という独自の全国組織を結成している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結成[けっせい, kessei] Bildung, Gruendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top