ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

終日

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -終日-, *終日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终日[zhōng rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] all day long, #21,951 [Add to Longdo]
饱食终日[bǎo shí zhōng rì, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] to spend the whole day eating (i.e. not doing any work), #107,743 [Add to Longdo]
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation, #174,352 [Add to Longdo]
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
終日[しゅうじつ, shuujitsu] (n) ตลอดทั้งวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
終日[しゅうじつ(P);ひねもす;ひめもす;ひもすがら, shuujitsu (P); hinemosu ; himemosu ; himosugara] (n-adv,n-t) all day; for a whole day; (P) [Add to Longdo]
終日禁煙[しゅうじつきんえん, shuujitsukin'en] (exp) (on a sign) no smoking at any time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
Meetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).会議は7月15日(火曜日)の午後、7月16日(水曜日)終日、および7月17日(木曜日)午前中に行われます。
I was home all day yesterday.私は昨日は終日家にいた。
I spent all day long reading a novel.私は終日小説を読んで過ごした。
It rained on and off all day.終日雨が降ったりやんだりしていた。
He kept at the job all day.少年は終日その仕事を根気よくやった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top