ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

終わる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -終わる-, *終わる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
終わる[おわる, owaru] TH: จบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
終わる(P);終る;了わる;卒わる;畢わる;竟わる[おわる, owaru] (v5r,vi) (also written 了る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。
I want you to wait for me until I get through with work at 7.7時に仕事が終わるまで待っていてほしいのですが。
If you will help me, we will soon finish.あなたが手伝ってくれたらすぐに終わるでしょう。
It's surprising to know that your school starts at 8:30 and ends at 3:30.あなた方の学校が8時30分に始まって、3時30分に終わると知って驚いてしまいました。
Each episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.あのドラマ最後にいつも意味深な言葉を言って終わるよね。
Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.アメリカの場合に比べれば、日本人の結婚は、離婚に終わることはまれである。
I don't care what your names are. Once this job's over, I'm out of here.あんたらの名前なんか興味ないね。どうせこの仕事が終わるとお別れだ。
Tell me when you are through with your work.いつあなたの仕事が終わるか教えてください。
I guess I'm always hoping that you'll end this reign.いつかは君の支配が終わると思っていたのに。 [M]
When will you get through with work?いつ仕事が終わる予定ですか。
When does it end?いつ終わるの?
Nobody can foresee when the war will end.いつ戦争が終わるかだれにも予見できない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終わる[おわる, owaru] -enden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top