ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

終わり

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -終わり-, *終わり*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
終わります[おわります, owarimasu, owarimasu , owarimasu] (vi) เสร็จ(งาน), (โรงเรียน)เลิก

Japanese-English: EDICT Dictionary
終わり(P);終り;終(io)[おわり, owari] (n) the end; (P) [Add to Longdo]
終わりまで[おわりまで, owarimade] (exp) (See 始めから) to the end [Add to Longdo]
終わりを告げる[おわりをつげる, owariwotsugeru] (exp,v1) to mark the end; to spell the end [Add to Longdo]
終わり[おわりごろ, owarigoro] (n) toward the end [Add to Longdo]
終わり良ければ総て良し[おわりよければすべてよし, owariyokerebasubeteyoshi] (exp) (id) All is well that ends well [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll finish it in one hour.1時間で終わります。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。
March 15 will be my last day of school.3月15日で学校は終わりです。
At the end of March we'll marry.3月の終わりに私たちは結婚するつもりです。
You must return the book by the end of April.4月の終わりまでにその本を返しなさい。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値段で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いを連れていることに気がついた。
This work will be finished in a week.あと1週間でこの仕事は終わります。
Your college years soon coming to an end.あなたの学生生活も間もなく終わりになる。
You will have guessed its meaning by the end of the chapter.あなたはその章の終わりまでにその意味を推測してしまっているでしょう。
Have you finished cleaning your room yet?あなたはもう自分の部屋を掃除し終わりましたか。
Once we start reading a book, we should read it all the way through.いったん本を読み始めたら、終わりまで読むべきです。
The exhibition games are over and the regular season finally begins.オープン戦が終わり、いよいよ開幕だ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top