ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -累-, *累*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation, Rank: 1323

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, ] accumulate, #1,175 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] implicate; tired, #1,175 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] cumbersome, #1,175 [Add to Longdo]
[lěi jì, ㄌㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] accumulate, #3,100 [Add to Longdo]
[jī lěi, ㄐㄧ ㄌㄟˇ, / ] accumulate, #3,436 [Add to Longdo]
[lěi jī, ㄌㄟˇ ㄐㄧ, / ] to accumulate, #10,102 [Add to Longdo]
[láo lèi, ㄌㄠˊ ㄌㄟˋ, / ] toil, #13,412 [Add to Longdo]
[tuō lěi, ㄊㄨㄛ ㄌㄟˇ, ] to encumber; to be a burden on; to implicate, #14,973 [Add to Longdo]
[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, ] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected, #19,373 [Add to Longdo]
[lián lěi, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄟˇ, / ] to involve; to implicate sb; to spread to others (harm, trouble, damage etc), #26,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[るい, rui] (n) trouble; evil influence; implication; involvement [Add to Longdo]
々;[るいるい, ruirui] (adj-t,adv-to) in heaps [Add to Longdo]
を及ぼす[るいをおよぼす, ruiwooyobosu] (exp,v5s) to cause trouble (for someone); to have an unfavourable effect on (unfavorable) [Add to Longdo]
[るいか, ruika] (n,vs) acceleration; progressive increase [Add to Longdo]
[るいけい, ruikei] (n,vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P) [Add to Longdo]
計メモリ[るいけいメモリ, ruikei memori] (n) {comp} sigma memory [Add to Longdo]
[るいげつ, ruigetsu] (n-t) a number of months [Add to Longdo]
[るいげん, ruigen] (n,vs,adj-no) regressive [Add to Longdo]
減税[るいげんぜい, ruigenzei] (n) regressive taxation [Add to Longdo]
[るいさん, ruisan] (n,vs) total [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.アメリカ人が貿易赤字を積したのは、限度を超えたぜいたくをしたからですよ。
Sony rechargable batteries supposed to be collected totalled 7,659,000 units.回収対象のソニー製充電池は計で 765万9000個となった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計メモリ[るいけいメモリ, ruikei memori] sigma memory [Add to Longdo]
算器[るいさんき, ruisanki] accumulator [Add to Longdo]
積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]
積索引付け[るいせきさくいんつけ, ruisekisakuintsuke] cumulative indexing [Add to Longdo]
積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] cumulative distribution function [Add to Longdo]
積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
積和[るいせきわ, ruisekiwa] cumulative sum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[るい, rui] VERWICKLUNG, SCHWIERIGKEIT, AUFEINANDERFOLGE [Add to Longdo]
[るいか, ruika] Beschleunigung, Zunahme [Add to Longdo]
[るいせき, ruiseki] Anhaeufung [Add to Longdo]
[るいけい, ruikei] Gesamtbetrag, Gesamtsumme [Add to Longdo]
[るいしん, ruishin] stufenweise_Befoerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top