ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

索引

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -索引-, *索引*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索引[suǒ yǐn, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ, ] index, #27,157 [Add to Longdo]
索引[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
索引[さくいん, sakuin] (n,adj-no) index; indices; indexes; (P) [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] (n) {comp} index track [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] (n) {comp} indexed file [Add to Longdo]
索引言語[さくいんげんご, sakuingengo] (n) {comp} indexing language [Add to Longdo]
索引[さくいんご, sakuingo] (n) {comp} indexing term [Add to Longdo]
索引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] (n) {comp} indexing [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] (n) {comp} pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] (n) {comp} indexed sequential data set [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Is there an index to the book?その本には索引がついていますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]
索引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language [Add to Longdo]
索引[さくいんご, sakuingo] indexing term [Add to Longdo]
索引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] indexing [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
索引[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top