ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -素-, *素*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[素, sù, ㄙㄨˋ] plain; white; vegetarian; formerly; normally
Radical: , Decomposition:     糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silken thread 糸 hanging off a tree 龶, Rank: 661

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] plain; element, #1,875 [Add to Longdo]
[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] element; factor, #793 [Add to Longdo]
[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element, #4,005 [Add to Longdo]
[xiàng sù, ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ, ] pixel, #4,285 [Add to Longdo]
维生[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin, #4,320 [Add to Longdo]
[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
[jī sù, ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] hormone, #6,206 [Add to Longdo]
抗生[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
[dú sù, ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] poison, #10,786 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すで, sude] (n) มือเปล่า
早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)
晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
[そざい, sozai] (n) วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ
[そぼく, soboku] (adj) เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ
[そこう, sokou] พฤติกรรม
[すてき, suteki] (adj, adv) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すがお, sugao] TH: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติม  EN: face with no make-up
[すがお, sugao] TH: ตัวจริงที่ไม่ได้แต่งเติมอะไร  EN: unpainted face

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-na,n,adj-no) (1) plain, white silk; (2) {math} (See 互いに) prime; (P) [Add to Longdo]
うどん;饂飩[すうどん, suudon] (n) (See 掛けうどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
[すっ, sutsu] (pref) most (emphasis); much; greatly [Add to Longdo]
っぴん[すっぴん, suppin] (n) (1) (uk) face with no make-up; (2) sobriety [Add to Longdo]
っ気ない;っ気無い;気ない;気無い[そっけない, sokkenai] (adj-i) cold; short; curt; blunt [Add to Longdo]
っ首[そっくび, sokkubi] (n) head [Add to Longdo]
っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric [Add to Longdo]
っ破抜き[すっぱぬき, suppanuki] (n) exposure; disclosure; an "expose" (in a magazine) [Add to Longdo]
っ破抜く;破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの宗教から閃きを得て、彼は複数の晴らしい彫刻を生み出した。
I just adore your new hat.あなたの新しい帽子、なんて敵な帽子なんでしょう。
Don't forget to give my best regards to your lovely wife.あなたの敵な奥さんによろしくお伝えくださることを忘れないで下さい。
Your hat matches your dress marvellously.あなたの帽子はドレスに晴らしく似合います。
You are all too quick.あなたはあまりにも早すぎる。
You're such a lovely audience.あなた達は本当に敵なお客だ。
Were you sober at that time?あの時は面だったのですか。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、泊まり5千円だよ。
She knows she's looking fine.あの娘は自分が敵に見えるって知っている。
One man was seen digging with his bare hands.ある人が手で掘っているのが見えた。
It was such a wonderful movie that I saw it five times.あれはとても晴らしい映画だったので、私は5回見た。
How did you come to know such a wonderful girl?あんな敵な女の子とどうして知り合いになったんだい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そし, soshi] element, data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
[そ, so] ELEMENT, URSPRUNG [Add to Longdo]
[しろうと, shirouto] Laie, Dilettant [Add to Longdo]
[そびょう, sobyou] Zeichnung, Skizze [Add to Longdo]
[そぼく, soboku] einfach, kunstlos, naiv [Add to Longdo]
粒子[そりゅうし, soryuushi] Elementarteilchen [Add to Longdo]
[そしつ, soshitsu] Anlage, Natur [Add to Longdo]
[すがお, sugao] ungeschminktes_Gesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top