ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紋-, *紋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紋, wén, ㄨㄣˊ] line, stripe; pattern, decoration; wrinkle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 8608

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, / ] line; trace; mark; decoration; decorated with, #4,280 [Add to Longdo]
皱纹[zhòu wén, ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] wrinkle, #9,497 [Add to Longdo]
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, / ] fingerprint; finger-print, #13,136 [Add to Longdo]
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, / ] decorative design, #14,707 [Add to Longdo]
裂纹[liè wén, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, / ] crack; flaw, #18,175 [Add to Longdo]
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, / ] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc), #22,966 [Add to Longdo]
螺纹[luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, / ] spiral pattern; whorl of fingerprint; thread of screw, #32,054 [Add to Longdo]
波纹[bō wén, ㄅㄛ ㄨㄣˊ, / ] ripple; corrugation, #33,182 [Add to Longdo]
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc), #33,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もん, mon] (n) (family) crest; coat of arms; (P) [Add to Longdo]
羽二重[もんはぶたえ, monhabutae] (n) crest-decorated habutae (silk fabric used as a cloth for lining high-quality kimono); figured habutae [Add to Longdo]
黄蝶[もんきちょう;モンキチョウ, monkichou ; monkichou] (n) (uk) eastern pale clouded yellow (butterfly, Colias erate) [Add to Longdo]
殻皮剥[もんがらかわはぎ;モンガラカワハギ, mongarakawahagi ; mongarakawahagi] (n) (uk) clown triggerfish (Balistoides conspicillum) [Add to Longdo]
[もんどころ, mondokoro] (n) family crest [Add to Longdo]
[もんしょう, monshou] (n) crest; coat of arms; (P) [Add to Longdo]
章学[もんしょうがく, monshougaku] (n) heraldry [Add to Longdo]
織り[もんおり, mon'ori] (n) figured textiles [Add to Longdo]
雀蜂[もんすずめばち;モンスズメバチ, monsuzumebachi ; monsuzumebachi] (n) (uk) European hornet (Vespa crabro) [Add to Longdo]
切り型(P);切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fingerprints on the knife attest to her guilt.ナイフの指が彼女の有罪の証拠である。
The fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.凶器に残された指は容疑者のものと一致する。
The police compared the fingerprints on the gun with those on the door.警察は鉄砲の指とドアの指とを見くらべた。
The first thing that caught his eye was a fingerprint on the glass.最初に彼の目をとらえたのはグラスについた指だった。
The stone started ripples in the pond.石が池に波を描いた。
The burglar wore gloves, with the result that there were no finger-prints to be found.泥棒が手袋をはめていたために、指は発見できなかった。
Her action is still making waves in Japanese society.彼女の行動はいまだに日本社会に波を投げかけています。
Fingerprints left in the room proved the murderer's guilt.部屋に残された指でその殺人者の有罪が決定した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] (FAMILIEN)WAPPEN, MUSTER [Add to Longdo]
切り型[もんきりがた, monkirigata] uebliche_Form(el), feste_Form(el) [Add to Longdo]
[もんしょう, monshou] Familienwappen, -Wappen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top