ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紅-, *紅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紅, hóng, ㄏㄨㄥˊ] red, vermillion; to blush, to flush; popular
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5728

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary, #569 [Add to Longdo]
红色[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red (color); revolutionary, #2,517 [Add to Longdo]
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe, #4,580 [Add to Longdo]
红军[Hóng Jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] Red Army, #5,212 [Add to Longdo]
分红[fēn hóng, ㄈㄣ ㄏㄨㄥˊ, / ] a bonus; to award a bonus, #6,396 [Add to Longdo]
红旗[hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] red flag, #6,871 [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star, #7,668 [Add to Longdo]
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend, #9,283 [Add to Longdo]
西红柿[xī hóng shì, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ, 西 / 西] tomato, #9,461 [Add to Longdo]
红细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] erythrocyte; red blood cell, #10,256 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうちゃ, koucha] (n) ชาฝรั่ง
[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, Syn. 紅葉こうよう
[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうちゃ, koucha, koucha , koucha] (n) ชาฝรั่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もみ, momi] (n) (1) deep red; crimson; (2) (べに only) rouge; lipstick; (P) [Add to Longdo]
[もみ, momi] (n) red silk lining [Add to Longdo]
しょうが;ショウガ;生姜;生薑[べにしょうが(紅しょうが;紅生姜;紅生薑);べにショウガ(紅ショウガ), benishouga ( kurenai shouga ; kurenai shouga ; kurenai nama hajikami ); beni shouga] (n) red pickled ginger [Add to Longdo]
ずいき;芋茎[くれないずいき, kurenaizuiki] (n) red taro stems; red aroid [Add to Longdo]
ずわい蟹[べにずわいがに;ベニズワイガニ, benizuwaigani ; benizuwaigani] (n) (uk) red snow crab (Chionoecetes japonicus) [Add to Longdo]
の袴;[くれないのはかま, kurenainohakama] (n) red hakama (e.g. worn by miko, or noblewomen at court) [Add to Longdo]
一点[こういってん, kouitten] (n) the lone woman (e.g. bright flower) in a group [Add to Longdo]
[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell) [Add to Longdo]
衛兵[こうえいへい, koueihei] (n) (Chinese) Red Guards [Add to Longdo]
炎;[こうえん, kouen] (n) (1) red flame; (2) (solar) prominence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年代に茶はインドからヨーロッパに伝えられた。
The leaves will turn red in two or three weeks.2、3週間もすれば木の葉は葉するでしょう。
Do you like tea or coffee?あなたはお茶が好きですか、それとも茶が好きですか。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう朝食に茶を飲みますか。
Whiskey goes very well with tea.ウイスキーは茶とよく合う。
Is the water hot enough to make the tea?お湯は茶を入れられるほど熱いですか。
Some people like coffee, and others prefer tea.コーヒーが好きな人もいれば、茶が好きな人もいる。
Would you like coffee or tea?コーヒーか茶、どちらになさいますか。
I prefer tea to coffee.コーヒーより茶のほうが好きです。
I'd like to have tea instead of coffee.コーヒーをやめて茶を頂きます。
Let's drink the cup of tea here.ここで茶を飲みましょう。
I'm looking for a lipstick to go with this nail polish.このマニキュアと合う色の口を探しているんですけれど。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[べに, beni] tiefrot [Add to Longdo]
[べに, beni] rote_Schminke [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] rote_Lippen [Add to Longdo]
[こうばい, koubai] Pflaumenbaum_mit_roten_Blueten [Add to Longdo]
[こうはく, kouhaku] Rot_und_Weiss [Add to Longdo]
[こうちゃ, koucha] schwarzer_Tee [Add to Longdo]
[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top