ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糾-, *糾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糾, jiū, ㄐㄧㄡ] tangled; to investigate, to unravel
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  丩 [jiū, ㄐㄧㄡ]
Etymology: [ideographic] To connect 丩 threads 糹; 丩 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] gather together; to investigate; to entangle; correct, #14,819 [Add to Longdo]
纠纷[jiū fēn, ㄐㄧㄡ ㄈㄣ, / ] a dispute; tangled issue (e.g. legal); to dispute, #3,938 [Add to Longdo]
纠结[jiū jié, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to work together, #4,044 [Add to Longdo]
纠正[jiū zhèng, ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ, / ] to correct; to make right, #5,153 [Add to Longdo]
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ, / ] to worry; entangled in sth, #8,874 [Add to Longdo]
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, / ] entanglement; dispute, #22,361 [Add to Longdo]
纠集[jiū jí, ㄐㄧㄡ ㄐㄧˊ, / ] to gather together; to muster, #27,858 [Add to Longdo]
纠错[jiū cuò, ㄐㄧㄡ ㄘㄨㄛˋ, / ] to correct (a typo), #35,624 [Add to Longdo]
纠察[jiū chá, ㄐㄧㄡ ㄔㄚˊ, / ] to maintain order; steward (policing a meeting), #53,779 [Add to Longdo]
纠偏[jiū piān, ㄐㄧㄡ ㄆㄧㄢ, / ] to correct an error, #55,387 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あざなう, azanau] (v5u) to twist (something) [Add to Longdo]
合(P);鳩合[きゅうごう, kyuugou] (n,vs) rally; muster; (P) [Add to Longdo]
弾(P);糺弾[きゅうだん, kyuudan] (n,vs) blame; (P) [Add to Longdo]
明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is an ill wind that blows nobody good.禍福はえる縄の如し。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (ZUSAMMEN)DREHEN, (UM)WINDEN, UNTERSUCHEN [Add to Longdo]
[きゅうごう, kyuugou] sammeln, vereinigen, scharen [Add to Longdo]
[きゅうもん, kyuumon] gruendliche_Untersuchung, Kreuzverhoer [Add to Longdo]
[きゅうだん, kyuudan] (oeffentlich) anklagen [Add to Longdo]
[きゅうめい, kyuumei] genaue_Untersuchung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top