ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟-, *糟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糟, zāo, ㄗㄠ] sediment, dregs; to waste, to spoil
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  曹 (cáo ㄘㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, ] dregs; to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, / ] to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]
乱七八[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on, #21,013 [Add to Longdo]
[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, / ] chaotic; topsy turvy; a complete mess, #37,562 [Add to Longdo]
[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on, #78,153 [Add to Longdo]
乌七八[wū qī bā zāo, ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #91,651 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そうこう, soukou] (n) plain food; simple living [Add to Longdo]
糠の妻[そうこうのつま, soukounotsuma] (exp) one's devoted wife; wife who has followed one through hard times; wife married in poverty [Add to Longdo]
[かすざめ;カスザメ, kasuzame ; kasuzame] (n) (uk) Japanese angel shark (Squatina japonica) [Add to Longdo]
汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
[かすげ, kasuge] (n,adj-no) roan (type of horse colour (color)) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah! Yeah.[CN] 太糕了 You Bet (1999)
Shit![CN] 糕! Strange Gardens (2003)
Gosh.[CN] 了. Pleasantville (1998)
Shit![CN]  Twelve Monkeys (1995)
Holà![CN] 了! Charade (1963)
Oh, shit.[CN]  A Nightmare on Elm Street (1984)
Shit![CN]  Thelma & Louise (1991)
Shit.[CN] - Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
- Shit.[CN] - Matchstick Men (2003)
Ha, too bad.[CN] 太 In Good Company (2004)
Whoops![CN]  For Your Eyes Only (1981)
Damn![CN] 了! Autumn Tale (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top