ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -简-, *简*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, ] simple

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[简, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] simple, succinct, terse; a letter
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  间 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 716

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] simple, #6,649 [Add to Longdo]
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]
[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]
[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, / ] sketchy; concise; abbreviated, #8,764 [Add to Longdo]
[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction, #8,770 [Add to Longdo]
[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplify, #8,884 [Add to Longdo]
[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes, #9,667 [Add to Longdo]
便[jiǎn biàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] simple and convenient; handy, #10,906 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you say that?[CN] 直就是荒谬到了极点 不懂吗 Episode #1.7 (2004)
- What?[CN] Too Late the Hero (1970)
A case.[CN] 这交易直是... The Barber of Siberia (1998)
Gross.[CN] 就这么 Future Perfect (2015)
All these books lying about. And cigar butts...[CN] 这么多烟头 直脏死了 The Blue Angel (1930)
Oh, I can hardly believe it, not having to live alone anymore.[CN] 哦,直不敢相信 我可以再也不用一个人生活了 Cavalcade (1933)
Easy[CN] 单啊 Howl's Moving Castle (2004)
-She is a grown-up woman...don't call her girl.[CN] 这个丫头直造反了 Episode #1.5 (2004)
Can't bear to think what it's going to be like when you've gone to the war.[CN] 我们在这儿干得非常的好 我直就不敢想象你 去前线以后我们会怎么样? Cavalcade (1933)
I tell you, the doctors say it's plainly heart failure.[CN] 我告诉你, 那些医生说那只是单的心脏病发作 The Mummy (1932)
"Jane, I love you... won't you be my wife at last?"[CN] ,我爱你! 你还是不愿意嫁给我吗? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Come and hold this fork a minute, Annie, or they'll have to call a fire brigade to put my face out.[CN] 烤一块面包居然会冒这么多烟 我直都要叫消防队了,真是的 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top