ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

等等

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -等等-, *等等*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等等[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ, ] etcetera; and so on ..; wait a minute!; hold on!, #1,745 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
等等;等々[などなど, nadonado] (exp) etcetera, etcetera [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a minute.[CN] 等等 À Nous la Liberté (1931)
Wait! Wait a second.[CN] 等等让我想想 Taki no shiraito (1933)
Hold on, you'll see.[CN] 等等,馬上就好 À Nous la Liberté (1931)
- Wait![CN] - 等等! The Mummy (1932)
"Wait!"[CN] 等等 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Wait a second. Give me time to think.[CN] -等等,給我點時間考慮考慮 Applause (1929)
Wait a minute, sweetheart. Come on, baby, give me a break.[CN] 等等,甜心 來嘛,寶貝,給我個機會 Applause (1929)
- Wait![CN] - 等等! Grand Hotel (1932)
Can I correct them now?[CN] 等等这一题怎么这么复杂 Episode #1.8 (2004)
Wait a minute.[CN] 等等 Ninotchka (1939)
Not here. Brakes won't hold.[CN] 再等等 A Farewell to Arms (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top