ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -竊-, *竊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[竊, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to steal; thief; secret, stealthy
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]    米 [, ㄇㄧˇ]  禼 [xiè, ㄒㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Termites 禼 taking grain 米 to their nest 穴

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, / ] I beg to presume; steal, #11,520 [Add to Longdo]
盗窃[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal, #6,162 [Add to Longdo]
窃取[qiè qǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, / ] to steal; to seize, #22,156 [Add to Longdo]
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, / ] thief, #23,143 [Add to Longdo]
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal; theft, #23,511 [Add to Longdo]
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, / ] eavesdrop; wiretap, #25,593 [Add to Longdo]
失窃[shī qiè, ㄕ ㄑㄧㄝˋ, / ] to lose by theft; to have one's property stolen, #27,686 [Add to Longdo]
剽窃[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, / ] pirate; to plagiarize, #31,044 [Add to Longdo]
窃窃私语[qiè qiè sī yǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ ㄙ ㄩˇ, / ] to whisper, #40,243 [Add to Longdo]
窃国者侯窃钩者诛[qiè guó zhě hóu qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, / ] He who steals a whole land gets promoted to Marquis, but he who steals a nail is executed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top