ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窘-, *窘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窘, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] distressed; embarrassed; hard-pressed
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  君 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 2,979

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, ] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed, #21,046 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distressed; embarrassed, #23,498 [Add to Longdo]
[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassment, #52,317 [Add to Longdo]
[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassed; bothered; in an awkward position, #90,758 [Add to Longdo]
[fā jiǒng, ㄈㄚ ㄐㄩㄥˇ, / ] to feel embarrassment; disconcerted; embarrassed, #126,204 [Add to Longdo]
使困[shǐ kùn jiǒng, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 使] embarrass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
める[たしなめる, tashinameru] (v1,vt) (uk) to chide; to rebuke; to reprove [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Marcus, usually one is embarrassed by one's relatives but today I was proud of you.[CN] 我经常因为亲友而受 但今天我为你骄傲 Quo Vadis (1951)
You saw the predicament I was in with that body on my hands and all, and you shut your eyes to it in a most sporting fashion, if I may say so.[CN] 你目睹了我处置那尸体时的态 而你却非常友善地谅解了我 The Trouble with Harry (1955)
He's a scared college boy way out in deep water.[CN] 他只是个困的胆小大学生 The Naked City (1948)
Realizing that she was having trouble sending him his allowance,[CN] 或许是察觉到了她的 Taki no shiraito (1933)
So we decided to spare ourselves any possible embarrassment.[CN] 我们决定不使自己陷入 The Maltese Falcon (1941)
He was only bored and he paid for the wine, when I was in the bog.[CN] 他只是很烦 在我很时 他付的酒钱 322 (1969)
The whole thing must have been so embarrassing for you.[CN] 这整件事对你来说 一定很 Vertigo (1958)
At the end of her road, she came back to Kanazawa.[CN] 迫至极的白丝来到金泽 Taki no shiraito (1933)
In this situation, I find a parallel for the present world predicament.[CN] 我们采取这方法来解决这境吧 Saboteur (1942)
A man named Fry drops a wallet in California and we wind up here, you and me.[CN] 一个叫富礼的人在加州掉了钱包 竟导致我俩身陷 Saboteur (1942)
Oh, what a spot you had me in[CN] 哦 你之前让我处境多迫 Oh, what a spot you had me in This Gun for Hire (1942)
I have seen Elaine and I make damned sure you can get to...[CN] 我和Elaine的境将造成你... ... The Graduate (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top