ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

窗子

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窗子-, *窗子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, ] casement; window, #18,740 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, for all you know, there's probably something a lot more sinister going on behind those windows.[CN] 照你的说法 那扇窗子里也有人在犯罪 Rear Window (1954)
I suddenly felt a draft. There must be a window open.[CN] 我突然感觉一阵阴冷 肯定是开着窗子的缘故 Blithe Spirit (1945)
Just by closing a window. Remember that, Gilda.[CN] 只要关上窗子就行, 你要记着 Gilda (1946)
- if I could fasten it. - Why did you say that?[CN] 您何必对我说窗子是开着的呢 Rebecca (1940)
"that they throw a carpet out of their hotel window...[CN] 以至于从旅馆窗子 扔出一个地毯 Ninotchka (1939)
Window's too small. We'll carry the desk out.[CN] 窗子太小了 我们得扛桌子出去 His Girl Friday (1940)
It doesn't really make any difference, so long as it's a good room...[CN] 无所谓,房间要好,有窗子等等 Foreign Correspondent (1940)
Remember the night we broke some windows in this old house?[CN] 记得我们扔石头 砸破这老屋窗子那晚吗? It's a Wonderful Life (1946)
Yes, there's no doubt of that. Just look out of the window and there it is.[CN] 是的这是不用怀疑的 可以从窗子向外看到这一切 Ninotchka (1939)
Close the window! Hurry up, to the basement. Quick![CN] 关上窗子快点 到地下室 快点 To Be or Not to Be (1942)
There's a lamp burning in the window for you. Here.[CN] 窗子里有一盏为你点亮的灯坐在这里 His Girl Friday (1940)
- Well, not me. - Think I'd open a window with you in the room?[CN] 不是我 你在屋子 我会打开窗子吗? The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top