ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

究極

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -究極-, *究極*
Japanese-English: EDICT Dictionary
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
究極の浮力コントロール・ダイブ;究極の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive [Add to Longdo]
究極要因[きゅうきょくよういん, kyuukyokuyouin] (n) (See 目的因) final cause [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Opinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.意見は究極的には感情によって決定されるのであって、理知によってではない。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を樹立することである。
Ultimately, space flight will be beneficial to all mankind.究極的には宇宙飛行は全人類に有益なものとなろう。
What is the ultimate purpose of education?教育の究極の目標とは何だろうか。
Our ultimate goal is to establish world peace.私たちの究極の目標は世界平和を樹立することである。
What is man's ultimate destiny?人類の究極的運命はどうなるであろうか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
究極[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top