ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穩-, *穩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[穩, wěn, ㄨㄣˇ] steady, stable; solid, firm
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  㥯 (yǐn ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 6,598

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify, #897 [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, / ] smooth; steady, #4,931 [Add to Longdo]
稳定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, / ] steadily; a steady pace, #7,227 [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable, #7,680 [Add to Longdo]
稳健[wěn jiàn, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] firm; stable and steady, #8,416 [Add to Longdo]
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] steady; earnest; staid, #12,765 [Add to Longdo]
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, / ] smooth and steady, #13,700 [Add to Longdo]
稳固[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable, #13,711 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loose and make all plain sail.[CN] 放線平航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Loose and make all plain sail![CN] 放線平航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Or is it your children, cursed with an unstable and irresponsible mother?[CN] 或是你孩子? 因情緒不 不負責的母親受苦 Adam's Rib (1949)
Stand by now.[CN] 站 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Don't you see he's out on his feet?[CN] 沒看見他都站不了嗎? Ride the Pink Horse (1947)
Steady there! A keg of rum if you get the foremast![CN] 住 如果打中前桅 你們就可以喝一桶朗姆酒 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Muzzle right point. Steady.[CN] 調準炮口著點 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Watch those itchy fingers. Captain's orders.[CN] 著點,隊長的命令 Riot in Cell Block 11 (1954)
For this HD mastering, the image has been corrected in places, and heavy damage to the film has been retouched.[CN] 在製作高清版本的時候,增強了一些地方的圖像定 並修復了一些嚴重的畫面壞損 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You were right, sir. Blowing nice and steady. Aye.[CN] 你是對的 風勢又好又平 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Nice and steady.[CN] 是啊 又好又平 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's strange, you show no fear or surprise at things that surprise others, that frighten them.[CN] 真怪 面對他人驚訝焦躁的事 你還能如泰山鎮定自若... Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top