ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -稟-, *稟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[稟, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To show 禾 something to an official 亠回, Rank: 7497

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] natural property or endowment; report to (a superior), #26,510 [Add to Longdo]
禀报[bǐng bào, ㄅㄧㄥˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (to one's superior), #31,352 [Add to Longdo]
禀赋[bǐng fù, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄨˋ, / ] natural endowment; gift, #38,986 [Add to Longdo]
禀告[bǐng gào, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄠˋ, / ] report (to one's superior), #42,835 [Add to Longdo]
回禀[huí bǐng, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] to report back to one's superior, #62,424 [Add to Longdo]
禀性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] natural disposition, #72,743 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りんぎ, ringi] (n) การเวียนเรื่องเพื่อขอการรับรอง (โดยไม่ผ่านการประชุม)
議書[りんぎしょ, ringisho] (n) หนังสือเวียนเพื่อขอการรับรอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
議;禀議[りんぎ;ひんぎ, ringi ; hingi] (n,vs) reaching a decision by using a circular letter; reaching a decision via a document circulated to all employees [Add to Longdo]
議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives [Add to Longdo]
[ひんしつ, hinshitsu] (n) inborn nature [Add to Longdo]
[ひんせい, hinsei] (n) inborn nature [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top