ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -税-, *税*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shuì jú, ㄕㄨㄟˋ ㄐㄩˊ, ] (n) กรมสรรพากร, หน่วยงานด้านภาษี

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぜいかん] customs house

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[税, shuì, ㄕㄨㄟˋ] taxes
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Grain 禾 paid as tribute 兑; 兑 also provides the pronunciation, Rank: 781

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes; duties, #1,971 [Add to Longdo]
[shuì shōu, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄡ, / ] taxation, #3,150 [Add to Longdo]
[nà shuì, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to pay taxes, #6,585 [Add to Longdo]
[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ, / ] taxation services; state revenue service, #7,109 [Add to Longdo]
[guān shuì, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ, / ] (customs) duty; tariff, #7,266 [Add to Longdo]
[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]
所得[suǒ dé shuì, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] income tax, #8,802 [Add to Longdo]
增值[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] value-added tax (VAT), #11,155 [Add to Longdo]
[shuì kuǎn, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] tax payments, #11,879 [Add to Longdo]
营业[yíng yè shuì, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax on turnover; sales tax, #12,917 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぜい, zei] (n) ภาษี, Syn. 税金
[zeikomi] (n) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぜいかん, zeikan] ศุลกากร
務局[ぜいむきょく, zeimukyoku] (n) กรมสรรพากร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜい, zei] (n,suf) tax [Add to Longdo]
を納める[ぜいをおさめる, zeiwoosameru] (exp,v1) to pay a tax [Add to Longdo]
引き[ぜいびき, zeibiki] (n) tax excluded; (P) [Add to Longdo]
引き前収益[ぜいびきせんしゅうえき, zeibikisenshuueki] (n) pretax profit [Add to Longdo]
引き前損失[ぜいびきせんそんしつ, zeibikisensonshitsu] (n) pretax loss [Add to Longdo]
引前当期利益[ぜいびきまえとうきりえき, zeibikimaetoukirieki] (n) income before taxes; gross income [Add to Longdo]
[ぜいがく, zeigaku] (n) amount of tax; (P) [Add to Longdo]
[ぜいかん, zeikan] (n) customs house; (P) [Add to Longdo]
関検査[ぜいかんけんさ, zeikankensa] (n) customs inspection [Add to Longdo]
関手続;関手続き[ぜいかんてつづき, zeikantetsuduki] (n) customs procedures (at the airport, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も金の計算となるとからきし駄目だった。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの支払から10%をとして天引きします。
Americans pay both federal taxes and state taxes.アメリカ人は連邦と州の両方を払っている。
A heavy tax was imposed on whiskey.ウイスキーには重が課せられていた。
This camera is dutiable.このカメラには関がかかります。
The income from this source is tax-free.ここからあがる所得は無である。
Can I buy things here duty-free?ここは免店ですか。
Commodity tax is not included in the price.この価格には、物品は含まれていません。
This amount includes tax.この額は込みです。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関・貿易一般協定である。
The goods are exempt from taxes.この商品は免品です。
Do you have any tax-free articles?この店では免品を扱っていますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜい, zei] Steuer [Add to Longdo]
[ぜいせい, zeisei] Steuerwesen [Add to Longdo]
務署[ぜいむしょ, zeimusho] Finanzamt, Steuerbehoerde [Add to Longdo]
理士[ぜいりし, zeirishi] Steuerberater [Add to Longdo]
[ぜいきん, zeikin] Steuer, Steuern [Add to Longdo]
[ぜいかん, zeikan] Zollamt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top