ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

称号

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -称号-, *称号*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
称号[しょうごう, shougou] (n) ฉายา

Japanese-English: EDICT Dictionary
称号[しょうごう, shougou] (n) title; name; degree; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He bears the title of Sir.彼はサーの称号を持っている。
He got a shameful title.彼は不名誉な称号を得た。
General Franks received an honorary knighthood.フランクス陸軍大将がナイト爵位の名誉称号を授かりました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, how much better Yermolova could have been acting, if by day... you see... by day she worked...[CN] 叶尔莫洛娃 俄国著名女演员 具有演悲剧的杰出才能 她是第一个获得苏联人民艺术家称号的演员 Watch Out for the Automobile (1966)
Tell that old Jade Emperor of yours to grant me the title 'The Great Sage'.[CN] 告诉你那玉帝老儿 答应俺老孙这个称号便罢 Havoc in Heaven (1963)
Give the naughty monkey a title and let him go.[JP] あのいたずら猿に 称号を与え 放してやりなさい The Forbidden Kingdom (2008)
For although it is called the accursed region the Amazon reacts through all those who were stunned by the disengagement of her richness with her time.[CN] 尽管有着"被诅咒之地"的称号 亚马孙却做出了回击 让人震惊于她那与时代脱节的富足 Amazonas, Amazonas (1965)
Actually, why he would hate the name "the Hangman" is baffling to me.[JP] でも、なぜ彼が「絞首刑人」という称号を 嫌っていたのか、私は理解出来ませんな。 Inglourious Basterds (2009)
In conclusion, the Governor of our glorious state has vested in me the authority to confer upon you a commission as Honorary Colonel in the state militia.[CN] 一句话说来 本州的州长 已经授权给我 来授予你一项光荣的称号 Inherit the Wind (1960)
Mrs. Harris and Captain Ronald James. - Good evening.[CN] 所以得到这个称号是名正言顺 Cavalcade (1933)
It is a title, like your saint, perhaps.[JP] 称号で、あなたがたで言えば たぶん聖人と同じでしょう The Railway Man (2013)
I strip him of all ranks and titles... of all lands and holdings... and sentence him to death.[JP] 全ての身分、称号 その、土地、財産 - その上で死刑を言い渡す A Golden Crown (2011)
Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile.[JP] 称号と力を剥ぎ取り 永久追放すれば 辺境で生きて行く Baelor (2011)
And I am sure he kept a good sort of shop before his elevation to the Knighthood.[JP] 騎士の称号を受けるまでは 店を自慢してたはずよ Episode #1.1 (1995)
It would appear he has done everything in his power to earn it.[JP] 彼が自分の権限で行ったことすべてによって、 その称号を勝ち得たのにねぇ。 Inglourious Basterds (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
称号[しょうごう, shougou] -Titel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top