ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -秘-, *秘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[秘, mì, ㄇㄧˋ] secret, mysterious, abstruse
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 896

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, / ] secret, #7,176 [Add to Longdo]
[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ, ] secret, #2,506 [Add to Longdo]
[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, / ] mysterious; mystery, #2,799 [Add to Longdo]
书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ, / ] secretary-general, #4,829 [Add to Longdo]
[mì shū, ㄇㄧˋ ㄕㄨ, / ] secretary, #5,405 [Add to Longdo]
便[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便] constipation, #10,630 [Add to Longdo]
书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary, #11,267 [Add to Longdo]
[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] trade secret; trick, #11,421 [Add to Longdo]
[Bì lǔ, ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ, / ] Peru, #13,482 [Add to Longdo]
[jiē mì, ㄐㄧㄝ ㄇㄧˋ, ] to unmask; to uncover the secret, #16,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひみつ, himitsu] (n) ความลับ
[ひしょ, hisho] (vt) เลขานุการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひぞう, hizou] TH: เก็บเป็นสมบัติ  EN: treasure (vs)
[ひぞう, hizou] TH: เก็บไว้อย่างดี  EN: cherish
める[ひめる, himeru] TH: เก็บงำ  EN: to hide
める[ひめる, himeru] TH: เก็บไว้ในใจ
[ひしょ, hisho] TH: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร  EN: (private) secretary

Japanese-English: EDICT Dictionary
し隠し[ひしかくし;ひしがくし, hishikakushi ; hishigakushi] (n) (arch) cover-up [Add to Longdo]
める[ひめる, himeru] (v1,vt) to hide; to keep to oneself; (P) [Add to Longdo]
め事[ひめごと, himegoto] (n) secret [Add to Longdo]
[ひえん, hien] (n) (1) secret garden; private garden; (2) name for female genitalia [Add to Longdo]
[ひおう, hiou] (n) secrets; mysteries [Add to Longdo]
[ひぎ, higi] (n) secret ceremony; ritual; sanctum sanctorum [Add to Longdo]
[ひぎ, higi] (n) secret technique [Add to Longdo]
[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]
[ひきょう, hikyou] (n,adj-no) esoteric religion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mary received an award for her composition called "secret love".めた恋」という題の作文で、メアリーは賞をもらった。
I have been constipated for three days.3日間便しています。
You ought not to have disclosed the secret.あなたはその密を漏らすべきではなかったのに。
You should have kept it secret.あなたはそれを密にしておくべきだったのに。
You have infinite possibilities as an artist.あなたは芸術家としての無限の可能性をめている。
You're the new secretary, aren't you?あなたは新しい書の方ですね。
That president's secretary is always prim.あの社長書はいつも澄ましている。
I made Ann my secretary.アンを私の書にしてやった。
That secret can't be kept forever.いつまでもその密を隠しておけるものではない。
Do you know, girl, that you're the first secretary I've ever had who stood up to me?いやはや、こんなにはっきりものを言う書は初めてだ。
Mr Wood has his secretary type his letters.ウッド氏は書に彼の手紙をタイプさせます。
A good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.うまい外交官とは、人に密をもらさせる手をいつもつかう人である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key [Add to Longdo]
密度表示[ひみつどひょうじ, himitsudohyouji] sensitivity indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
める[ひめる, himeru] geheimhalten [Add to Longdo]
[ひみつ, himitsu] Geheimnis [Add to Longdo]
[ひしょ, hisho] Sekretaer, Sekretaerin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top