ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -种-, *种*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 57

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages, #113 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] to plant; to grow; to cultivate, #113 [Add to Longdo]
[zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] this; this kind of; this sort of; this type of, #179 [Add to Longdo]
[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
[nà zhǒng, ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] that; that kind of; that sort of; that type of, #1,741 [Add to Longdo]
[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi-, #2,099 [Add to Longdo]
[zhǒng zhǒng, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] all kinds of, #3,317 [Add to Longdo]
[zhǒng zi, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] seed, #3,326 [Add to Longdo]
[mǒu zhǒng, ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] some kind (of), #3,380 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What sort?[CN] -哪 Closer (2004)
We're in the middle of shooting can you please be quiet?[CN] 怎么会有这浑球 Episode #1.2 (2004)
Taneda![CN]  Solanin (2010)
Bastard.[CN] 杂 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
My mother? -No... Why would you mom live in a crappy neighborhood like this?[CN] 怎么可能住在这贫民区 Episode #1.2 (2004)
A disease?[CN] 某疾病? Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2003)
I can't eat this.[CN] 我不能吃这东西 Episode #1.4 (2004)
Bastard![CN] 死杂! Beneath (2007)
Am I pretty?[CN] 这套衣服适合哪一耳环呢 Episode #1.2 (2004)
Does she live in this neighborhood?[CN] 像你妈那女人 Episode #1.2 (2004)
Bugger![CN] 杂 Ein anderer Krieg (2013)
Bastards.[CN] 狗杂 A Good Day to Die Hard (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top