ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禾-, *禾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禾, hé, ㄏㄜˊ] cereal, grain, rice; plant, stalk
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A plant stalk with a sagging head, Rank: 3587
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 57
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾, Rank: 277
[程, chéng, ㄔㄥˊ] process, rules; journey, trip; agenda, schedule
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 314
[称, chēng, ㄔㄥ] balanced; name, brand; to say, to call
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: -, Rank: 449
[积, jī, ㄐㄧ] to store up, to amass, to accumulate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 728
[税, shuì, ㄕㄨㄟˋ] taxes
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Grain 禾 paid as tribute 兑; 兑 also provides the pronunciation, Rank: 781
[移, yí, ㄧˊ] to shift, to move about, to drift
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 880
[秘, mì, ㄇㄧˋ] secret, mysterious, abstruse
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 896
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation, Rank: 1023

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] cereal; grain, #10,089 [Add to Longdo]
[Jiā hé, ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Jiahe (place in Hunan), #36,236 [Add to Longdo]
[hé miáo, ㄏㄜˊ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling (of rice or other grain), #43,261 [Add to Longdo]
本科[hé běn kē, ㄏㄜˊ ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] poaceae (i.e. grasses, old name Gramineae), #74,099 [Add to Longdo]
[hé cǎo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˇ, ] grass, #115,524 [Add to Longdo]
木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, ] gramineae (family including bamboo, cereals, rice) [Add to Longdo]
[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] cereal; food grain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
穀類[かこくるい, kakokurui] (n) cereal crops [Add to Longdo]
本科[かほんか, kahonka] (n) (obs) (See イネ科) Gramineae; Poaceae [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top