ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禕-, *禕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禕, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , / ] excellent; precious; rare; fine; used in given names, #33,273 [Add to Longdo]
祎隋[yī suí, ㄧ ㄙㄨㄟˊ, / ] easy-going [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long ago, the gods slipped down on man and saw nothing but greed and treachery.[CN] 玡ぱ吏跌丁 ┮ǎ鲸琌砱褒㎝篡 Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Do you find the Defendant, John Welbeck, guilty or not guilty of fraud?[CN] 砆揩蝴ī篡竜 Θミ┪ぃΘミ About Time (2013)
You told her she wasn't yours and then accused her of scamming you.[CN] 禗ぃ琌克ネ 礛临篡 Food for Thought (2014)
Okay. We'll get you separate cells. You're under arrest for fraud.[CN] 篡竜砆 丁╟┬ Somebody's Watching Me (2013)
After that he goes in and retrieve the mics and get the payment[CN] 礛р叛钮竟Μ 临Μ產谅 旧簍蛤篡妓 Man, Woman & the Wall (2006)
You cheated[CN] 瑼 The White Storm (2013)
If we can't win a class-action suit against a man who swindled hundreds of people out of their homes and life savings, then we're not fit to call ourselves a legal aid office.[CN] 狦иゴぃ墓北硂╧篡 栋砰禗砠 计κ璸碞穦礚產耴 Pilot (2012)
The suit alleges that Hunt committed multiple acts of fraud and theft against the city's underprivileged.[CN] 硂癬ンい Hunt砆北 桂Ω癸穦┏糷竤龟琁 篡㎝祍叛デ竜 Pilot (2012)
Adam Hunt... his crimes go deeper than fraud and theft, but he's been able to bully, bribe, or kill anyone who's gotten into his way.[CN] 垛 Adam Hunt... デ竜环环ぃゎ篡祍叛 玱临竩種篡 ︽胳 Pilot (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top