ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禀-, *禀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回, Rank: 2945

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] natural property or endowment; report to (a superior), #26,510 [Add to Longdo]
[bǐng bào, ㄅㄧㄥˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (to one's superior), #31,352 [Add to Longdo]
[bǐng fù, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄨˋ, / ] natural endowment; gift, #38,986 [Add to Longdo]
[bǐng gào, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄠˋ, / ] report (to one's superior), #42,835 [Add to Longdo]
[huí bǐng, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] to report back to one's superior, #62,424 [Add to Longdo]
[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] natural disposition, #72,743 [Add to Longdo]
江山易改性难移[jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí, ㄐㄧㄤ ㄕㄢ ㄧˋ ㄍㄞˇ ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄢˊ ㄧˊ, / ] rivers and mountains are easy to change, man's character much harder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議書;稟議書[りんぎしょ, ringisho] (n) draft plan circulated to obtain permission (draught) [Add to Longdo]
[りんこく, rinkoku] (n) notice; notification [Add to Longdo]
[ひんしつ, hinshitsu] (n) natural disposition [Add to Longdo]
[ひんせい;りんせい, hinsei ; rinsei] (n) nature; character [Add to Longdo]
請;稟請[りんせい, rinsei] (n) petition [Add to Longdo]
請書[りんせいしょ, rinseisho] (n) petition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top