ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考-, *社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whenever a rogue disappears, society breathes a little easier.[CN] 社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考 Port of Shadows (1938)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

社会 (shè huì)发展 (fā zhǎn)产生 (chǎn shēng) (xiē)一无是处 (yī wú shì chù) (de)家伙 (jiā huǒ) (zhè)值得 (zhí de)思考 (sī kǎo)

 


  

 
社会
 • (しゃかい) (n) society; public; (P) [EDICT]
 • (shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ) society [CE-DICT-Simplified]
发展
 • (fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ) development; growth; to develop; to grow; to expand [CE-DICT-Simplified]
产生
 • (chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ) to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield [CE-DICT-Simplified]
 • (いさら;いささ) (pref) (uk) (arch) (いさら usu. refers to water) small; little [EDICT]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) some; few; several; (a measure word) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) some; few; several; (a measure word) [CE-DICT-Traditional]
一无是处
 • (yī wú shì chù, ㄧ ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ) not one good point; everything about it is wrong [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
家伙
 • (jiā huǒ, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ) (slang) guy; chap [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙) (slang) guy; chap [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙) (slang) guy; chap [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
值得
 • (zhí de, ㄓˊ ㄉㄜ˙) to be worth; to deserve [CE-DICT-Simplified]
 • (zhí de, ㄓˊ ㄉㄜ˙) to be worth; to deserve [CE-DICT-Traditional]
思考
 • (しこう) (n,vs,adj-no) thought; consideration; thinking; (P) [EDICT]
 • (sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ) to reflect on; to ponder over [CE-DICT-Simplified]
 • (sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ) to reflect on; to ponder over [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top