ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碍-, *碍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碍, ài, ㄞˋ] to block, to deter, to hinder, to obstruct
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  㝵 [, ㄉㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1437

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] to hinder; to obstruct; to block, #11,177 [Add to Longdo]
[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
[zǔ ài, ㄗㄨˇ ㄞˋ, / ] to obstruct; to hinder; to block, #6,831 [Add to Longdo]
[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct, #9,472 [Add to Longdo]
[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, / ] offending the eye; an eye-sore; in the way, #54,278 [Add to Longdo]
[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, / ] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance, #56,703 [Add to Longdo]
[wéi ài, ㄨㄟˊ ㄞˋ, / ] taboo; prohibition, #294,392 [Add to Longdo]
[ài kǒu, ㄞˋ ㄎㄡˇ, / ] to shy to speak out; tongue-tied; to hesitate; too embarassing for words, #350,582 [Add to Longdo]
难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply, #463,729 [Add to Longdo]
面子[ài miàn zi, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] (not do sth) for fear of offending sb, #544,770 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がいし, gaishi] (n) insulator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top