ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -硫-, *硫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[硫, liú, ㄌㄧㄡˊ] sulfur
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 2730

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur S, nonmetal, atomic number 16, #10,873 [Add to Longdo]
[liú suān, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, ] sulfuric acid; sulfate, #11,962 [Add to Longdo]
二氧化[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2, #19,310 [Add to Longdo]
[liú huáng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄤˊ, ] sulfur, #28,906 [Add to Longdo]
[liú huà, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulcanization (curing rubber using sulfur and heat), #29,994 [Add to Longdo]
化氢[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
酸盐[liú suān yán, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] sulfate, #51,373 [Add to Longdo]
酸钠[liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium sulfate, #62,794 [Add to Longdo]
[yà liú suān, ㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, / ] sulfurous acid, #66,324 [Add to Longdo]
酸铵[liú suān ǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, / ] ammonium sulfate, #68,869 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いおう, iou] (n) กำมะถัน (ธาตุ), See also: R. sulfur
[りゅうさん, ryuusan] (n) กรดกำมะถัน, See also: R. sulfuric acid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りゅうあん, ryuuan] (n) ammonium sulfate [Add to Longdo]
[いおう, iou] (n,adj-no) sulfur (S); sulphur; (P) [Add to Longdo]
黄華[いおうか, iouka] (n) flowers of sulfur; flowers of sulphur [Add to Longdo]
黄細菌[いおうさいきん, iousaikin] (n) sulfur-reducing bacteria [Add to Longdo]
黄山[いおうやま, iouyama] (n) sulfur mine; sulphur mine [Add to Longdo]
黄酸化物[いおうさんかぶつ, iousankabutsu] (n) sulphur oxide; sulfur oxide [Add to Longdo]
黄泉[いおうせん, iousen] (n) sulfur spring; sulphur spring [Add to Longdo]
黄島の戦い[いおうとうのたたかい;いおうじまのたたかい, ioutounotatakai ; ioujimanotatakai] (n) Battle of Iwo Jima (1945) [Add to Longdo]
[りゅうか, ryuuka] (n,vs) sulfuration; sulphuration [Add to Longdo]
化アンモニウム[りゅうかアンモニウム, ryuuka anmoniumu] (n) ammonium sulfide [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sulfur is used to make matches.黄はマッチを作るのに使われる。
Sulfur burns with a blue flame.黄は青い炎を上げて燃える。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] SCHWEFEL [Add to Longdo]
化水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] Schwefelwasserstoff [Add to Longdo]
[りゅうさん, ryuusan] Schwefelsaeure [Add to Longdo]
[いおう, iou] -Schwefel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top