ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砂-, *砂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砂, shā, ㄕㄚ] sand, pebbles, gravel; gritty
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Many small 少 stones 石; 少 also provides the pronunciation, Rank: 2713

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, ] sand; gravel; granule, #5,433 [Add to Longdo]
[shā yán, ㄕㄚ ㄧㄢˊ, ] sandstone, #29,883 [Add to Longdo]
[shā táng, ㄕㄚ ㄊㄤˊ, ] sugar, #30,403 [Add to Longdo]
[zhū shā, ㄓㄨ ㄕㄚ, ] cinnabar; mercuric sulfide HgS, #36,718 [Add to Longdo]
[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] grinding wheel; emery wheel, #46,079 [Add to Longdo]
[tiě shā, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄚ, / ] shot (in shotgun); pellets, #64,075 [Add to Longdo]
[měi shā, ㄇㄟˇ ㄕㄚ, / ] magnesium oxide (refractory material), #113,633 [Add to Longdo]
[dān shā, ㄉㄢ ㄕㄚ, ] cinnabar, #115,722 [Add to Longdo]
[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, ] frosted (e.g. glass) [Add to Longdo]
[cū shā, ㄘㄨ ㄕㄚ, ] grit [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すな, suna] (n) ทราย
[さろう, sarou] (n) นาฬิกาทราย
[さばく, sabaku] (n) ทะเลทราย
[さとう, satou] (n) น้ำตาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);沙;子;沙子[すな(砂;沙)(P);すなご(砂子;沙子);いさご, suna ( suna ; sa )(P); sunago ( suna ko ; sa ko ); isago] (n) (1) sand; grit; (2) (すなご only) gold dust; silver dust; (P) [Add to Longdo]
ずり;摺り;摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 嚢・2) chicken gizzard [Add to Longdo]
[すなけむり, sunakemuri] (n) cloud of sand (dust, etc.) [Add to Longdo]
下ろし[すなおろし, sunaoroshi] (n) cleaning dirt or sand out of the digestive system [Add to Longdo]
[すなえ, sunae] (n) sand picture [Add to Longdo]
[すながに;スナガニ, sunagani ; sunagani] (n) (uk) Ocypode stimpsoni (species of ghost crab, sand crab or white crab) [Add to Longdo]
[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
肝;ぎも[すなぎも, sunagimo] (n) gizzard [Add to Longdo]
[さがん;しゃがん, sagan ; shagan] (n) sandstone [Add to Longdo]
丘(P);沙丘[さきゅう, sakyuu] (n) sand dune; sand hill; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."糖を取ってくれませんか」「はい、どうぞ」
Before we knew where we were, the dust storm was on us.あっという間に嵐に襲われた。
They sell sugar and salt at that store.あの店では糖と塩を売っています。
Ah, we have run short of sugar.あら糖を切らしているわ。 [F]
Ants are swarming around the sugar.ありが糖にたかっている。
The harassed mule got his back up and began kicking up dust.いじめられたらばは、怒って地面を蹴り上げぼこりを立てた。
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は漠を開拓して農業に利用するだろう。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい糖水を作った。
Pass the sugar, please.糖を取って下さい。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と糖を交換した。
Glass is made from sand.ガラスはから作られる。
They explored the desert in quest of buried treasure.かれらは埋蔵された宝物を求めて漠を探検した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すな, suna] -Sand [Add to Longdo]
[さきゅう, sakyuu] Sandhuegel, -Duene [Add to Longdo]
[じゃり, jari] -Kies, Schotter [Add to Longdo]
時計[すなどけい, sunadokei] Sanduhr [Add to Longdo]
[すなはま, sunahama] Sandstrand [Add to Longdo]
[さばく, sabaku] -Wueste [Add to Longdo]
[さとう, satou] -Zucker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top