ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矫-, *矫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矫, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] to correct, to rectify, to straighten out
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  乔 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] arrow, Rank: 2916

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, / ] argumentative; contentious, #12,058 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] to correct; to rectify; to redress; strong; brave; to pretend; to feign; affectation, #12,058 [Add to Longdo]
[jiǎo zhèng, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] to correct; to rectify (e.g. a physical defect such as hearing or vision); to cure; rectification; correction; to straighten, #12,694 [Add to Longdo]
[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story, #17,873 [Add to Longdo]
[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ, / ] to correct (e.g. sight or hearing); to rectify; to cure, #33,252 [Add to Longdo]
[jiǎo jiàn, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] strong and healthy; vigorous, #34,963 [Add to Longdo]
[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] orthopedic (e.g. surgery), #45,684 [Add to Longdo]
枉过正[jiǎo wǎng guò zhèng, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄤˇ ㄍㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] to over-correct a defect (成语 saw); to over-compensate; to push sth too far the other way; fig. inverse discrimination, #58,771 [Add to Longdo]
揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] pretension; affectation; putting on artificial airs, #64,009 [Add to Longdo]
[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] vigorous and nimble; athletic, #74,435 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top