ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矩-, *矩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矩, jǔ, ㄐㄩˇ] carpenter's square, ruler, rule
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] arrow, Rank: 2160

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve, #17,144 [Add to Longdo]
[guī ju, ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, / ] rules; customs; practices; well-behaved, #8,958 [Add to Longdo]
[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]
[niǔ jǔ, ㄋㄧㄡˇ ㄐㄩˇ, ] torque; turning force, #20,950 [Add to Longdo]
[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] rectangle, #33,529 [Add to Longdo]
[lì jǔ, ㄌㄧˋ ㄐㄩˇ, ] torque, #36,206 [Add to Longdo]
循规蹈[xún guī dǎo jǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄠˇ ㄐㄩˇ, / ] to follow the rules, #44,688 [Add to Longdo]
[cí jǔ, ㄘˊ ㄐㄩˇ, ] magnetic moment, #125,757 [Add to Longdo]
中心[zhōng xīn jǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄐㄩˇ, ] (statistics) central moment, #403,128 [Add to Longdo]
[jǔ chǐ, ㄐㄩˇ ㄔˇ, ] set square (tool to measure right angles), #529,270 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形波[くけいは, kukeiha] (n) Square Wave

Japanese-English: EDICT Dictionary
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard [Add to Longdo]
[く, ku] (n) quadrature [Add to Longdo]
[くけい, kukei] (n,adj-no) rectangle [Add to Longdo]
差;差し[かねざし, kanezashi] (n) (obsc) (See 曲尺) carpenter's square [Add to Longdo]
[くしょう, kushou] (n) quadrature [Add to Longdo]
[くそく, kusoku] (n) standard; rule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top