ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -睦-, *睦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[睦, mù, ㄇㄨˋ] amiable, friendly, peaceful
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  坴 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3019

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] friendly, #15,367 [Add to Longdo]
[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, ] peaceful relations; harmonious, #16,529 [Add to Longdo]
[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
相处[hé mù xiāng chù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨˋ, / ] harmoniously, #35,665 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close [Add to Longdo]
まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
み合う[むつみあう, mutsumiau] (v5u,vi) to get along well together; to be close to each other [Add to Longdo]
[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close [Add to Longdo]
[むつき, mutsuki] (n) (obs) first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[むつごと, mutsugoto] (n) lovers' talk; whispered intimacies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.ついに、インディアンの二人の酋長は和することに決めた。
We deepened our friendship.我々は親を深めた。
We exchanged phone numbers at the end of the gathering.我々は親会の最後に電話番号を交換した。
They sued for peace.彼らは和を求めた。

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top