ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -睛-, *睛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[睛, jīng, ㄐㄧㄥ] eyeball; pupil
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 934

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] eye, #24,243 [Add to Longdo]
[yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙, ] eye, #1,047 [Add to Longdo]
目不转[mù bù zhuǎn jīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] unable to take one's eyes off (成语 saw); to gaze steadily; to stare, #32,990 [Add to Longdo]
画龙点[huà lóng diǎn jīng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to paint a dragon and dot in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #42,144 [Add to Longdo]
眨眼[zhǎ yǎn jīng, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, ] wink, #43,024 [Add to Longdo]
[diǎn jīng, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] to dot in the eyes; fig. to add finishing touch; abbr. for 成语 saw 畫龍點|画龙点, to paint a dragon and dot in the eyes; the crucial point that brings the subject to life, #44,529 [Add to Longdo]
[dìng jīng, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] to stare at, #48,388 [Add to Longdo]
之笔[diǎn jīng zhī bǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄅㄧˇ, / ] the brush stroke that dots in the eyes (成语 saw); fig. to add the vital finishing touch; the crucial point that brings the subject to life; a few words to clinch the point, #48,520 [Add to Longdo]
擦亮眼[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, ] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance, #51,367 [Add to Longdo]
闭塞眼捉麻雀[bì sè yǎn jīng zhuō má què, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄛ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. to catch sparrows blindfolded; to act blindly, #659,048 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That plan still needed some finishing touches.あの件に関しては、画竜点を欠いてしまった。
You kept putting off working on the fine details on this project so it ended up lacking the finishing touches.最後の詰めを怠ったばかりに、画竜点を欠くはめになってしまったね。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top