ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

着る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -着る-, *着る*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
着る[きる, kiru] TH: สวมใส่  EN: to wear

Japanese-English: EDICT Dictionary
着る(P);著る[きる, kiru] (v1,vt) (1) to wear (in modern Japanese, from the shoulders down); to put on; (2) to bear (guilt, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You had better not wear the red dress." "Why not?"「あの赤い服を着るのはよしなさい」「なぜいけないの」
You are very attractive in blue.あなたはブルーの服を着るととてもすてきだ。
Amy wants something new to wear.エイミーは何か新しく着るものを欲しがっています。
Let me help you put on your coat.コートを着るのを手伝ってあげよう。
I'll hold your bag while you put on your coat.コートを着る間バッグを持っててあげよう。
Judy decided to wear her new bikini.ジュディは新しいビキニを着ることにした。
John is very careless about his clothes.ジョンは着るものには大変無頓着です。
You look nice in that dress.そのドレスを着ると素敵よ。 [F]
The lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.その女性はあんな時代遅れのシャツを着ることに固執した。
That dress shows off her figure to advantage.その服を着ると彼女はよく引き立つ。
Laura is very particular about her clothes.ローラは自分が着る着物には特にうるさい。
Is it OK to wear the dress alone?一人で着物を着ることが出来ますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
着る[きる, kiru] anziehen, tragen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top