ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

眼鏡

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眼鏡-, *眼鏡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
眼镜蛇[yǎn jìng shé, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ, / ] cobra, #42,844 [Add to Longdo]
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]
戴有色眼镜[dài yǒu sè yǎn jìng, ㄉㄞˋ ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wear colored glasses; to have a prejudiced viewpoint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
眼鏡を掛ける;眼鏡をかける[めがねをかける, meganewokakeru] (exp,v1) to wear glasses [Add to Longdo]
眼鏡カイマン[めがねカイマン;メガネカイマン, megane kaiman ; meganekaiman] (n) (uk) spectacled caiman (Caiman sclerops) [Add to Longdo]
眼鏡違い[めがねちがい, meganechigai] (n) misjudgment; misjudgement [Add to Longdo]
眼鏡[めがねざる;メガネザル, meganezaru ; meganezaru] (n) (uk) tarsier (Tarsius syrichta); specter lemur; spectre lemur [Add to Longdo]
眼鏡[めがねや, meganeya] (n) optician [Add to Longdo]
眼鏡[めがねばし, meganebashi] (n) arched bridge [Add to Longdo]
眼鏡[めがねぐま;メガネグマ, meganeguma ; meganeguma] (n) (uk) spectacled bear (Tremarctos ornatus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Are these the glasses you are looking for?これが探している眼鏡かい。
How much were the glasses?その眼鏡はいくらだったの。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に双眼鏡を持っていた。
Mr Brown is looking for his own glasses.ブラウン氏は自分の眼鏡を探している。
What did you do with my glasses?ぼくの眼鏡をどうしたの。 [M]
I don't have to wear glasses any more.もう眼鏡をかけていないのです。
A pair of good glasses will assist you to read.よい眼鏡は読書の助けになる。
Since the bridge looks like a pair of glasses, they call it Meganebashi.眼鏡の形をしていることから、その橋を眼鏡橋とよぶ。
Wear glasses.眼鏡をかけている。
Without his glasses he is as blind as a bat.眼鏡をかけないと彼はさっぱり見えない。
Wearing glasses should correct your vision.眼鏡をかければ君の視力は矯正されるだろう。 [M]
I've lost my glasses.眼鏡を無くしてしまったのです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top