ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眶-, *眶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[眶, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  匡 (kuāng ㄎㄨㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 3,191

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn kuàng, ㄧㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, ] the eye socket, #13,221 [Add to Longdo]
热泪盈[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved, #21,896 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, ] eye socket, #23,263 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please note, Kelly has a cut on the eyebrow. This can be crucial.[CN] 注意了, Kelly 的眼受伤了 这可能是决定性的 Champion (1949)
Some of its other peculiarities are sulkiness, diffidence and possessiveness.[CN] 湿客的其它特性是闷闷不乐 胆怯 还有占有欲强 A Bay of Blood (1971)
Eyes full of tears?[CN] 眼裏噙著眼淚啊? The Cloud-Capped Star (1960)
Better be with the dead, whom we, to gain our peace, have sent to peace, than on the torture of the mind to lie in restless ecstasy.[CN] 在这样的乔装之中,我碰见了我的父亲, 他的两个眼里淋着血,那宝贵的眼珠已经失去了; 我替他做向导,带着他走路, 为他向人求乞,把他从绝望之中拯救出来; Great Performances (1971)
it was a squonk.[CN] 是个湿 A Bay of Blood (1971)
"It makes me cry, madame" she said with her eyes full of tears[CN] 太太,它让我哭泣, 她热泪盈地说 And the Ship Sails On (1983)
She gave birth to me, and raised me well.[CN] 也会热泪盈 用力一点 知道了 Episode #1.4 (2004)
There you have a prime example of diffidence in a squonk.[CN] 你是湿客胆怯的最佳例子 A Bay of Blood (1971)
What's a squonk?[CN] 什么是湿客? A Bay of Blood (1971)
And always giving me so much love.[CN] 也会热泪盈 Episode #1.2 (2004)
I see Haley working Kelly eyebrow wound.[CN] 我看见 Haley 在处理Kelly 眼上的伤口 Champion (1949)
Punish him the eyebrow.[CN] 继续打他的眼 Champion (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top