ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眉-, *眉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[眉, méi, ㄇㄟˊ] eyebrows; upper margin of book
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Picture of hair 尸 above an eye 目, Rank: 1460

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] eyebrow; upper margin, #5,922 [Add to Longdo]
[méi tóu, ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] brows, #9,334 [Add to Longdo]
[méi mao, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, ] eyebrow, #11,328 [Add to Longdo]
[zhòu méi, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ, / ] to frown; to knit one's brow, #13,844 [Add to Longdo]
[měi méi, ㄇㄟˇ ㄇㄟˊ, ] (coll.) pretty girl, #15,722 [Add to Longdo]
迫在[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent, #21,737 [Add to Longdo]
[zhòu méi tóu, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] scowl, #25,615 [Add to Longdo]
[méi mù, ㄇㄟˊ ㄇㄨˋ, ] general facial appearance; features; arrangement; sequence of ideas; logic (of writing); rough sketch or general idea of things, #31,585 [Add to Longdo]
[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, ] progress; prospect of solution; sign of positive outcome, #31,585 [Add to Longdo]
[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤; Emeishan city, #33,159 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
唾物[まゆつばもの, mayutsubamono] เรื่องหลอกลวง เรื่องไม่จริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まゆ(P);まみえ(ok), mayu (P); mamie (ok)] (n) eyebrow; eyebrows; (P) [Add to Longdo]
に唾をつける;に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]
に唾を塗る;に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes [Add to Longdo]
を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind [Add to Longdo]
を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See を顰める) to frown; to scowl [Add to Longdo]
を顰める;をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl [Add to Longdo]
[びう, biu] (n) brow; brows [Add to Longdo]
[みけん, miken] (n,adj-no) brow; glabella; middle forehead; area between the eyebrows [Add to Longdo]
[まゆづき, mayuduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
[まゆね;まよね, mayune ; mayone] (n) part of the eyebrow closest to the nose [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The man's statement to the pretty girl that he was a millionaire was all eye-wash.その男が、自分は百万長者だとあのきれいな女の子にいったことはまるっきり唾だった。
Tom frowned.トムはをひそめた。
In spite of our congratulations, he frowned and turned away.私達が祝いの言葉をかけたのに、彼はをひそめてそっぽを向いた。
The boss seemed to frown on my method.主人は私のやり方にをひそめたようだった。
The man who stepped out was frowning.出てきた男はをひそめていた。
He's got the biggest eyebrows I've ever seen.彼は今まで見た中ではもっとも大きな毛をしている。
He frowned and turned away.彼はをひそめてそっぽをむいた。
Well then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.さて、犯人は、告白するか否かが、沈黙するML参加者たちの焦の関心事となる。
Ami frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.笑いで誤魔化すと、さも不機嫌そうにを寄せる亜美さん。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top