ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目指す

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目指す-, *目指す*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目指す[めざす, mezasu] TH: ตั้งเป้าไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
目指す(P);目差す;目ざす[めざす, mezasu] (v5s,vt) to aim at; to have an eye on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The democrat endeavored to accomplish his aim by himself.その民主主義者は、自分の目指すことを達成させようと一人で努力した。
Education shouldn't be aimed at passing a test.教育はテストに合格することを目指すべきでない。
A stable economy is the aim of every government.経済の安定はすべての政府の目指すところだ。
Before we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.上のレベルを目指すよりも、今のレベルを保つ事の方が大事だと思います。
Heading north to the land of opportunity.成功の機会のある北部を目指す

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top