ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใ-, *ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 目前为止 一切都正常... ...但从那开始 有件事插了一脚 让我乱了头脑... ...它让事情改变了发展方向 偏离了我的预想. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

目前为止 () 一切 (yī qiè) (dōu)正常 (zhèng cháng)... ... (dàn) (cōng) ()开始 (kāi shǐ) 有件事 () (chā) (le)一脚 () (ràng) () (luàn) (le)头脑 (tóu nǎo)... ... () (ràng)事情 (shì qíng)改变 (gǎi biàn) (le)发展 (fā zhǎn)方向 (fāng xiàng) 偏离 (piān lí) (le) () (de)预想 (yù xiǎng).

 


  

 
一切
 • (いっさい) (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [EDICT]
 • (yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ) everything [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
正常
 • (せいじょう) (adj-na,n,adj-no) (ant [EDICT]
 • (zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ) regular; normal; ordinary [CE-DICT]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT]
 • (nǎ, ㄋㄚˇ) variant of 哪; how; which [CE-DICT]
 • (nà, ㄋㄚˋ) that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing [CE-DICT]
开始
 • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT]
 • (chā, ㄔㄚ) insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (らん) (n) revolt; rebellion; war [EDICT]
 • (luàn, ㄌㄨㄢˋ) in confusion; disorderly [CE-DICT]
头脑
 • (tóu nǎo, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ) brains; mind [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
事情
 • (じじょう) (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) [EDICT]
 • (shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ) affair; matter; thing; business [CE-DICT]
改变
 • (gǎi biàn, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ) to change; to alter; to transform [CE-DICT]
发展
 • (fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ) development; growth; to develop; to grow; to expand [CE-DICT]
方向
 • (ほうこう) ทิศทาง [LongdoJP]
 • (ほうこう) (n) (1) direction; orientation; bearing; way; (2) course (e.g. of action); (P) [EDICT]
 • (fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; path to follow [CE-DICT]
偏离
 • (piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ) deviate; diverge; wander [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
预想
 • (yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ) anticipate; expect [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top