ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目前

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目前-, *目前*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] at the present time; currently, #137 [Add to Longdo]
目前[dào mù qián, ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] up until now; to date [Add to Longdo]
目前为止[dào mù qián wéi zhǐ, ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄓˇ, / ] until now; so far [Add to Longdo]
目前世界[mù qián shì jiè, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] modern world [Add to Longdo]
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, / ] at present it is still unclear .... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目前[もくぜん, mokuzen] (n,adj-no) before one's very eyes; under one's nose; imminence; close at hand; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The examination is near at hand.試験が目前に迫った。
I'm very busy with the examination just before me.試験を目前に控えて忙しい。
The impending examination loomed large in her mind.目前に迫った試験のことが彼女の心に大きく広がった。
Kill the goose that lays the golden eggs.目前の利益の為に将来の利益を台無しにする。
Yasunori leaned into the armrest and looked in bemusement at the breakfast laid before him.保憲は脇息に身を預け、目前に出された朝餉に当惑の目を当てていた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top