ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目下

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目下-, *目下*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目下[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] at present, #33,793 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目下[もっか, mokka] (n) (See 目上,部下) subordinate; subordinates; inferior; inferiors; junior; (P) [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] (n-adv,n-t) at present; now; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please give me your attention.ご注目下さい。
But there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.しかし、ゴルバチョフ大統領が健康に何らかの問題を抱えているという兆候はありませんでしたし、その消息も目下のところ不明です。
The house is now under construction.その家は目下建築中である。
Our new school building is in course of construction.我々の新校舎は目下建設中である。
I am considering how to settle the matter.解決法を目下考慮中です。
The police are now inquiring into the cause of the fire.警察は目下その火事の原因を調査中である。
The ship is now in dock for a refit.船は改装のため目下ドック入りしている。
The president is presently in Miami.大統領は目下マイアミにいる。
He is the leading hitter of the P.L. at present.彼は目下パリーグの首位打者だ。
He is the leading hitter at present.彼は目下首位打者だ。
He's under treatment.彼は目下療養中だ。
I heard from my sister. The letter says she is well now.妹から便りがあった。手紙によれば目下元気だそうだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
目下[もっか, mokka] Untergebener [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top