ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目上

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目上-, *目上*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目上[めうえ, meue] TH: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น  EN: superior(s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目上[めうえ, meue] (n) (See 目下・めした,上司) superior; superiors; senior; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When I am going to visit someone I look up to, I first write to him and tell him why.私は目上として敬っている人を訪問しようと思う時には、まず最初に手紙を書いて面会したい理由を述べる。
One's elders and betters.年上や目上の人たち。
He is prime minister in name but not in reality.彼は名目上では首相だが、実際はそうではない。
He behaves respectfully toward his superiors.彼は目上の人に対して丁重である。
You must be polite to your elders.目上の人には礼儀正しくしなければならない。
"But, we're brother and sisters aren't we!?" "In name we are."「でも、俺たち兄妹だろ!」「名目上ではね」 [M]
Recently there are a lot of young people who don't use respectful language to their superiors.最近、目上の人に敬語を使わない若者が多い。
When speaking about your superiors' actions, you use respectful language.目上の人のすることについて話す時、尊敬語を使います。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
目上[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top