ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皿-, *皿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[皿, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] dish, vessel; shallow container
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3763
[益, yì, ㄧˋ] to profit, to benefit; advantage
Radical: , Decomposition:   水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A container 皿 overflowing with water 水, Rank: 649
[监, jiān, ㄐㄧㄢ] to supervise, to direct, to control; to inspect; prison, jail
Radical: , Decomposition:   ?  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 838
[盘, pán, ㄆㄢˊ] tray, plate, dish; to examine
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 1049
[盖, gài, ㄍㄞˋ] to cover, to hide, to protect
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A dish 皿 with a lid 羊, Rank: 1052
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: , Decomposition:   成 [chéng, ㄔㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 1142
[盟, méng, ㄇㄥˊ] alliance, covenant; oath; to swear
Radical: , Decomposition:   明 [míng, ㄇㄧㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] offering dish, Rank: 1163
[盗, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 1619
[盐, yán, ㄧㄢˊ] salt
Radical: , Decomposition:   圤 [, ㄆㄨˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 1885
[盆, pén, ㄆㄣˊ] basin, bowl, pot, tub
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 2035

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108, #16,418 [Add to Longdo]
[qì mǐn, ㄑㄧˋ ㄇㄧㄣˇ, ] household utensils, #27,774 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ, / ] Petri dish, #55,054 [Add to Longdo]
彼得里[Bǐ dé lǐ mǐn, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄣˇ, ] Petri dish [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さら, sara] (n) จาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P) [Add to Longdo]
うどん;饂飩[さらうどん, saraudon] (n) Nagasaki dish of noodles with various toppings [Add to Longdo]
ネジ;螺子[さらネジ(皿ネジ);さらねじ(皿螺子);サラネジ, sara neji ( sara neji ); saraneji ( sara neji ); saraneji] (n) countersunk screw [Add to Longdo]
回し[さらまわし, saramawashi] (n) plate-spinning trick; plate spinner [Add to Longdo]
洗い[さらあらい, saraarai] (n) washing-up; dish-washing; (P) [Add to Longdo]
洗い機[さらあらいき, saraaraiki] (n) (See 食器洗い機) dish-washer (machine) [Add to Longdo]
[さらばかり, sarabakari] (n) balance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These bus ladies seem to like to do so.ああいう洗いはそうするのがいいらしい。
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたがを洗っている間に、私は床を掃除します。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃除、洗いその他の家事ができるでしょう。
You need not wash the dishes after meals.あなたは食後にを洗う必要はありません。
Please wash the dishes.洗いをして下さい。
You'd better eat everything that's on your plate.に取ったものは全部食べなさい。
Eat everything on your plate, or you won't get any dessert.のものを全部食べなければ、デザートはありません。
Would you put the dishes in the sink?を流しに置いてもらえますか。
Bring me a clean plate and take the dirty one away.きれいなを持って来て汚れたのをさげてください。
I haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.この2日間洗いする時間もないよ。キッチンの流しに山積みしているよ。
These dishes don't retain heat very well.このではあまり熱を保てない。
I feel terrible, but I've just broken your ashtray.ゴメン、灰を割っちゃったよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]
洗い[さらあらい, saraarai] das_Tellerwaschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top